<link>http://www.ambaile.org.uk/</link> <logo url="http://www.ambaile.org.uk/images/logo.gif"/> <atom:link rel="next" href="http://www.ambaile.org.uk/?language=gd&service=search&action=do_quick_search&q=&rss_mode=1&page=2"/> <item> <title>Taigh agus Gàrraidhean Inbhir Iùbh Taigh agus Gàrraidhean Inbhir Iùbh, stèidhichte ann an 1864 le Osgood MacCoinnich. Thòisich e a’ cruthachadh gàrradh air an rubha lom, creagach A’ Phluic Àrd. Chaidh talamh agus riasg a thoirt a-steach agus bannan fasgaidh tiugh a chur. Mean air mhean chaidh lusan, preasan agus craobhan cian-thìreach bho air feadh an t-saoghail a chur a’ cruthachadh gàrradh air leth, a fhuair buannachd bha Shruth a’ Chamais a bha a’ dol gu tuath suas an oirthir. Bhàsaich Osgood ann an 1922, agus e fhathast an sàs ann a bhith a’ cruthachadh a’ ghàrraidh. Lean a nighean, Bh.ph Sawyer leis an obair agus dha dhèidh sin thug i na gàrraidhean dhan Urras Nàiseanta ann an 1952. Chaidh an dealbh seo a thogail c. 1905 agus tha e a’ sealltainn fagasachd a’ ghàrraidh do Loch Iùbh. Chaidh an taigh a sgrios le teine ann an 1914. An dèidh sin chaidh togalach na ùire a thogail. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%237282&mime_type=&launchZoom=7282 Comanachadh na h-Eaglais Saoire air Cùrsa Goilf Gheàrrloch Seirbheis eaglais a-muigh aig Leabaidh na Bà Bàine, Geàrrloch. A rèir coltais ’s ann à Eaglais Shaor Chlèireach Gheàrrloch a tha an coitheanal a th’ anns an dealbh-camara. ’S e slochd ugh-chruthach nàdarrach a ghabhas suas ri dà mhìle neach a th’ ann an Leabaidh na Bà Bàine. San dealbh-chamara seo chithear comanachadh na h-Eaglaise Saoire air Cùrsa Goilf Gheàrrloch. 'S e baile beag air tràigh an ear-thuath Gheàrrloch (an loch goirid) a th' ann an Geàrrloch, a tha ann an iar-thuath siorrachd Rois is Chrombaigh. Air cost an iar na h-Alba, bhiodh an Eaglais Shaor mar bu trice a' dèanamh an seirbheisean comanachaidh sa Ghàidhlig, ged nach eil sin cho cumanta an-diugh. 'S ann o eaglais Eaglais Shaor Gheàrrloch a bha an coithional, a chithear an seo a' comanachadh. Chaidh an eaglais a thogail ann an 1881 san stoidhle Gotaic, ri dealbhadh le Mathews & Laurie. 'S ann ri taobh Cùrsa Goilf Gheàrrloch a tha an eaglais agus tha seirbheisean fhathast innte a h-uile seachdain. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%234964&mime_type=&launchZoom=4964 Bad a' Chròtha on iar, 1950an Sealladh on iar a' coimhead thar baile beag Bad a' Chròtha. Tha Sgoil Bhad a Chròtha air an fhìor làimh chlì ann am meadhan an deilbh agus tha cuairteagan feòir anns an achadh mu choinneimh Oifis a’ Phuist a th’ ann an-diugh. 'S e baile beag iasgaich iomallach a th' ann am Bad a' Chròtha, a tha na laighe trì cilemeatairean gu deas air Geàrrloch, air bruaichean Loch Bhad a' Chròtha. 'S e deagh acarsaid a th' ann agus mar sin 's e baile iasgaich gu math trang a bh' ann fada san naoidheamh linn deug agus tràth san fhicheadamh linn. Bhiodh trosg air a thoirt gu tìr sa bhaile agus ga thiormachadh aig na stèiseanan ciùraidh aig Eilean Thorasdail agus Eilean Tioram. 'S fhada bho chlaon gnìomhachas iasgach an truisg, ach tha giomaich, crùbagan agus muasgain-chaola fhathast air an cur air tìr sa bhaile, air an rathad gu margaidhean gu deas no san Roinn Eòrpa. Tha an deagh acarsaid cuideachd a' tàladh bhàtaichean spòrs. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%234980&mime_type=&launchZoom=4980 "A Bit Of Shieldaig, Lochcarron" Dealbh camara leis an tiotal 'A Bit Of Shieldaig, Lochcarron'. Tha an dealbh camara air àireamhachadh 352 anns an 'Urquhart Dingwall Series'. Tha trì taighean (dhà dhiubh air an tughadh) rim faicinn ris a’ chladach, le togalach nas motha nas àirde. Chithear balla an fhearann searmanachaidh os cionn an taigh air an làimh chlì. Chaidh baile Shìldeig, suidhichte air ceann an ear-dheas de Loch Gheàrrloch, air taobh an iar na Gàidhealtachd, a' stèidheachadh aig tionndadh na h-ochdamh linn deug. Chaidh a stèidheachadh bho thùs mar ionad trèanaidh dha maraichean a bha gu bhith nan criutha an aghaidh Napoleon aig àm Cogaidhean Napoleon. Ach, an dèidh dha Napoleon call agus a chaidh fhògradh, b' e coimhearsnachd beag iasgaich a bha anns a' bhaile, agus tha e air maireachdainn mar sin chun an latha an-diugh. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%234982&mime_type=&launchZoom=4982 Inbhir Àsdail FC, 1948 Thogadh an dealbh seo de chluicheadaran Sgioba Ball-coise Inbhir Àsdal air Disathairne 17 Giblean 1947 mus do chluich iad an aghaidh Ghèarrloch, geàm a choisinn iad 5-2. Sreath cùil, clì gu deas, (far-ainmean ann an camagan): Simon MacIver ("Nazer"); Alex John MacLeod ("Bodach Ruaidh"); Duncan MacLean ("Thom"); Jackie MacLean ("Diver"); Iain Cameron ("The Bard"); unknown; Jack Urquhart ("Jake"). Sreath aghaidh bho chlì gu deas: John Duncan MacIver ("Dolan"); Roddy MacLeod ("Botlan"); Norman MacIver ("The Tailor"); Kenneth Urquhart ("Cordie"); Eric Dalton. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%234985&mime_type=&launchZoom=4985 Bàgh Bhad a' Chròtha agus an Àird Sealladh air an deagh acarsaid a th' aig Bàgh Bhad a' Chròtha. Tha Taigh Tuathanais na h-Àirde air an làimh chlì agus Eilean Tioram air an làimh dheis. Tha cuairteagan feòir no adagan coirce anns an achadh air an fhìor làimh chlì, tha loidhne lùbte an t-seann charaidh (ribe èisg) ri fhaicinn san uisge air an fhìor làimh chlì; agus tha loidhnichean nan seann fheannagan rim faicinn gu fann air làimh dheis aghaidh an deilbh far a bheil na caoraich ag ionaltradh. 'S e baile beag iasgaich iomallach a th' ann am Bad a' Chròtha, a tha na laighe trì cilemeatairean gu deas air Geàrrloch, air bruaichean Loch Bhad a' Chròtha. 'S e deagh acarsaid a th' ann agus mar sin 's e baile iasgaich gu math trang a bh' ann fada san naoidheamh linn deug agus tràth san fhicheadamh linn. Bhiodh trosg air a thoirt gu tìr sa bhaile agus ga thiormachadh aig na stèiseanan ciùraidh aig Eilean Thorasdail agus Eilean Tioram. 'S fhada bho chlaon gnìomhachas iasgach an truisg, ach tha giomaich, crùbagan agus muasgain-chaola fhathast air an cur air tìr sa bhaile, air an rathad gu margaidhean gu deas no san Roinn Eòrpa. Tha an deagh acarsaid cuideachd a' tàladh bhàtaichean spòrs. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%234988&mime_type=&launchZoom=4988 Inbhir Àsdail Tha an tiotal 'Post Office, Inverasdale' air an dealbh-chamara seo anns a bheil sealladh air baile beag iasgaich Inbhir Àsdail. Ann am beulaibh an deilbh chithear teaghlach a' togail orra air cuairt stiùirichte iasgaich ann an eathar. Ann an cùl an deilabh, b’ e an sgoil thùsail agus taigh coinneimh na h-eaglaise a bh’ anns an togalach air an làimh dheis, leis an tidsear no am miseanaraidh a’ fuireach shuas an staidhre. 'S e th' ann an Inbhir Àsdail grunn bhailtean beaga croitearachd, nan laighe air an rathad B8057, a tha a' sgaoileadh gu tuath air tràigh an iar Loch Iùbh. Seachad air coimhearsnachd Còbh, faisg air ceann B8057, 's e ionad cudromach a bh' ann an Rubha nan Sasan, far an cruinnicheadh na soithichean a' siubhal còmhla ann an luing-dhìon san Artaig aig àm an Dàrna Cogaidh. Tha dealas agus call den fheadhainn sin a sheòl à Loch Iùbh air a chuimhneachadh ann an carragh-cuimhne a chaidh fhosgladh ann an Còbh ann an 1999. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%234992&mime_type=&launchZoom=4992 A' Chreag Ruadh, Loch Ma-Ruibhe ’S e "Craig Roy, Loch Maree", tiotal an deilbh-camara seo. Tha e a’ sealltainn an t-sealladh thar togalaichean tuathanais an Thagain gu Allt na Still, Steall a’ Mhùinidh agus am Bhonaid Donn (tha a’ Chreag Dhonn nas fhaide chun an ear-dheas, a rèir a’ mhapa). S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235000&mime_type=&launchZoom=5000 Taigh Àird Làir Sealladh de Thaigh Àird Làir, faisg air Loch Ma-Ruibhe, le creagan Beinn Àirigh Charr air a chùlaibh. Chaidh Taigh Àird Làir, a bha uaireigin ann am paraiste Ghoillspidh, a thogail a rèir dealbhadh le Iain Hinton Gall, ailtire à Dùn Èideann a rinn cuideachd obair air Caisteal Nis ann an Inbhir Nis agus air Taigh-cùirte an t-Siorraidh sa Ghearasdan. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235028&mime_type=&launchZoom=5028 An Cala, Bad a' Chròtha, Geàrrloch Sealladh a' coimhead a-mach o chala Bhad a' Chròtha chun na loch leis an aon ainm, agus taobh Loch Gheàrrloch thall. Tha dà bhàta mòr air an tarraing suas air a’ chladach, aon leis an àireamh clàraichte 124 UL. 'S e baile beag iasgaich iomallach a th' ann am Bad a' Chròtha, a tha na laighe trì cilemeatairean gu deas air Geàrrloch, air bruaichean Loch Bhad a' Chròtha. 'S e deagh acarsaid a th' ann agus mar sin 's e baile iasgaich gu math trang a bh' ann fada san naoidheamh linn deug agus tràth san fhicheadamh linn. Bhiodh trosg air a thoirt gu tìr sa bhaile agus ga thiormachadh aig na stèiseanan ciùraidh aig Eilean Thorasdail agus Eilean Tioram. 'S fhada bho chlaon gnìomhachas iasgach an truisg, ach tha giomaich, crùbagan agus muasgain-chaola fhathast air an cur air tìr sa bhaile, air an rathad gu margaidhean gu deas no san Roinn Eòrpa. Tha an deagh acarsaid cuideachd a' tàladh bhàtaichean spòrs. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235050&mime_type=&launchZoom=5050 'At the Smithy', Geàrrloch Dealbh camara leis an tiotal 'At The Smithy, Strath, Gairloch'. ’S e Ruairidh ’Ghobha, bràthair Cheinnidh 'Ghobha, an gobha a tha a’ cruidheadh an eich. Bha a’ cheàrdach ann an Ceàrnag an t-Sratha. Coimhearsnachd bheag iasgaich agus croitearachd air oirthir an iar-thuath na Gàidhealtach, tha Geàrrloch a' faighinn ainm bhon Ghàidhlig airson 'loch goirid' agus tha e suidhichte air Bàgh a' Bhaile Mhòir, caolas fasgach a bha roimhe, agus a tha fhathast, na acarsaid chudromach air an oirthir an iar airson bàtaichean-iasgaich agus gheataichean. Bha uair a bha coimhearsnach Gheàrrloch air a dhèanamh suas de ghrunnan thuineachaidhean beaga sgapte. Mus deach an A832 a chrìochnachadh ann an 1843, cha mhòr gun ruigeadh an t-àite ach bhon mhuir a mhàin. Aon uair agus chaidh 'fhosgladh suas', bha sgìre Gheàrrloch na cheann-uidhe a bha a' còrdadh ri mòran luchd-turais Bhictòrianach a bha ag iarraidh an 'sublime' Gàidhealach fheuchainn. Bha àrdachadh ann an luchd-turais an dèidh turas rìoghail leis a' Bhanrigh Bhictòria ann an 1877, a thadhail fhad 's a bha i a' fuireach aig Taigh-òsta Loch Ma-Ruibhe a bha faisg air làimh. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235056&mime_type=&launchZoom=5056 An t-Srath, Geàrrloch Sealladh de bhaile beag An t-Strath, a tha na pàirt de choimhearsnachd croitearachd Gheàrrloch. Chithear togalach Sgoil Uachdar Chàirn gu meadhanach fad às. Ri aghaidh an deilbh tha bàtaichean air an tarraing suas air a’ chladach, tha lìn a’ tiormachadh air puist agus nas fhaide air falbh tha bothan iasgach a’ bhradain. Coimhearsnachd bheag iasgaich agus croitearachd air oirthir an iar-thuath na Gàidhealtach, tha Geàrrloch a' faighinn ainm bhon Ghàidhlig airson 'loch goirid' agus tha e suidhichte air Bàgh a' Bhaile Mhòir, caolas fasgach a bha roimhe, agus a tha fhathast, na acarsaid chudromach air an oirthir an iar airson bàtaichean-iasgaich agus gheataichean. Bha uair a bha coimhearsnach Gheàrrloch air a dhèanamh suas de ghrunnan thuineachaidhean beaga sgapte. Mus deach an A832 a chrìochnachadh ann an 1843, cha mhòr gun ruigeadh an t-àite ach bhon mhuir a mhàin. Aon uair agus chaidh 'fhosgladh suas', bha sgìre Gheàrrloch na cheann-uidhe a bha a' còrdadh ri mòran luchd-turais Bhictòrianach a bha ag iarraidh an 'sublime' Gàidhealach fheuchainn. Bha àrdachadh ann an luchd-turais an dèidh turas rìoghail leis a' Bhanrigh Bhictòria ann an 1877, a thadhail fhad 's a bha i a' fuireach aig Taigh-òsta Loch Ma-Ruibhe a bha faisg air làimh. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235078&mime_type=&launchZoom=5078 Bad a' Chròtha o Thorasdail Sealladh thar Bàgh Bhad a' Chròtha o Eilean Thorasdail. ’S e Pàirceachan na h-Uidhe, a th’ air na h-achaidhean air cùlaibh Mullach a’ Chnuic agus tha iad glè fhollaiseach ann an cùl an deibh air an làimh dheis. 'S e baile beag iasgaich iomallach a th' ann am Bad a' Chròtha, a tha na laighe trì cilemeatairean gu deas air Geàrrloch, air bruaichean Loch Bhad a' Chròtha. 'S e deagh acarsaid a th' ann agus mar sin 's e baile iasgaich gu math trang a bh' ann fada san naoidheamh linn deug agus tràth san fhicheadamh linn. Bhiodh trosg air a thoirt gu tìr sa bhaile agus ga thiormachadh aig na stèiseanan ciùraidh aig Eilean Thorasdail agus Eilean Tioram. 'S fhada bho chlaon gnìomhachas iasgach an truisg, ach tha giomaich, crùbagan agus muasgain-chaola fhathast air an cur air tìr sa bhaile, air an rathad gu margaidhean gu deas no san Roinn Eòrpa. Tha an deagh acarsaid cuideachd a' tàladh bhàtaichean spòrs. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235096&mime_type=&launchZoom=5096 Sgoil Shàbaid Eaglais Shaor Chlèireach Gheàrrloch, 1917 Dealbh-camara, air a thogail ann an 1917, a' sealltainn sgoilearan agus tidsearan o Sgoil Shàbaid Eaglais Shaor Chlèireach Gheàrrloch. Tha a h-uile duine aca ann an aodach Sàbaid, mar a bhiodh dùil aig an àm sin nuair a bhiodh iad san eaglais. B’ e an t-Urr Donnchadh MacCoinnich am ministear san Eaglais Shaor Chlèireach ann an Geàrrloch aig an àm sin. Anns an t-sreath-aghaidh, dàrna àite bho dheas, (nighean leis na ribeanan tha Magaidh’Hai’ à Port an Sgumain. Air an fhìor làimh dheis tha Cairistìona NicCoinnich (piuthar Mhagaidh). Anns an Dàrna sreath na seasamh air an fhìor làimh dheis tha Ceiteag NicIlleBhàin. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235100&mime_type=&launchZoom=5100 Buidheann fhireannaich (gèidsearan?) le àirneis staile Dealbh-camara de bhuidheann fhireannaich, nan seasamh don chamara le àirneis staile, timcheall air baile Gheàrrloch. ’S e Ruairidh Friseal (“Ruadaraig”) agus Uilleam Friseal (“Willie Lordie”) dithis san dealbh; tha an fheadhain eile gun fhios. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235190&mime_type=&launchZoom=5190 Luchd-obrach Taigh-òsta Gheàrrloch Dealbh-camara de luchd-obrach aig Taigh-òsta Gheàrrloch, ann an aodach foirmeil. Aig an fhior làimh dheis san t-sreath-aghaidh, nan suidhe, tha Mina NicIllEathain agus anns an dàrna àite bhon làimh chlì san t-sreath cùil, na sheasamh, tha Uilleam Friseal (“Willie Lordy”). Chaidh Taigh-òsta Gheàrrloch, a tha na laighe air tràighean Gheàrrloch, a thogail ann an 1872, air a dheilbh ann an stoidhle Seumasach le Anndra Maitland. Chaidh a leudachadh ann an 1880 agus a-rithist ann an 1896, le Ross & MacBeth. Tha an taigh-òsta fhathast a' dol an-diugh agus 's ann le Bay Hotels a tha e. 'S e coimhearsnachd iasgaich is croitearachd air cost an iar-thuath na Gàidhealtachd a th' ann an Geàrrloch, an loch goirid, a thug ainm don bhaile cuideachd. Tha am baile ri oir Bàgh 'Flowerdale', Bàgh a' Bhaile Mhòir, mar a chanas iad sa Ghàidhlig, a tha agus a bha na shàilean fasgach far a bheil acarsaid shàbhailte do bhàtaichean. Bha uaireigin grunn bhailtean beaga sgapte ann an Geàrrloch, oir mus do thogadh an rathad, an A832, ann an 1843, 's ann bhon mhuir a bu luaithe a gheibheadh tu ann. Aon uair 's gun deach 'fosgladh suas' a dhèanamh air, thàinig mòran luchd-turais Bhictòrianach ann agus iad a' lorg an 'Highland sublime'. Thàinig mòran dhiubh dhan sgìre air sgàth na Banrigh Bhictòria a rinn turas rìoghail ann an 1877 fhad 's a bha i a' fuireach ann an Taigh-òsta Loch Ma-Ruibhe. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235196&mime_type=&launchZoom=5196 Am Post ga Lìbhrigeadh, Geàrrloch, 1906 Dealbh-camara de luchd a' phuist a' cumail srian nan each do dhithis phost air muin eich, ann an Geàrrloch aig àm a' Chathaidh Mhòir san Dùbhlachd 1906. Chaidh an dealbh a thogail ri taobh Oifis a’ Phuist aig Taigh Innis an Neòinein, mu choinneimh an t-Seann Taigh-seinnse. Tha ban-oifis a’ phuist, Murdag (Fhriseal roimhe) a’ cumail grèim air an each air an làimh dheis. B’ ise ban-oiofis a’ phuist airson mòran den chiad leth den 20mh linn. 'S e coimhearsnachd iasgaich is croitearachd air cost an iar-thuath na Gàidhealtachd a th' ann an Geàrrloch, an loch goirid, a thug ainm don bhaile cuideachd. Tha am baile ri oir Bàgh 'Flowerdale', Bàgh a' Bhaile Mhòir, mar a chanas iad sa Ghàidhlig, a tha agus a bha na shàilean fasgach far a bheil acarsaid shàbhailte do bhàtaichean. Bha uaireigin grunn bhailtean beaga sgapte ann an Geàrrloch, oir mus do thogadh an rathad, an A832, ann an 1843, 's ann bhon mhuir a bu luaithe a gheibheadh tu ann. Aon uair 's gun deach 'fosgladh suas' a dhèanamh air, thàinig mòran luchd-turais Bhictòrianach ann agus iad a' lorg an 'Highland sublime'. Thàinig mòran dhiubh dhan sgìre air sgàth na Banrigh Bhictòria a rinn turas rìoghail ann an 1877 fhad 's a bha i a' fuireach ann an Taigh-òsta Loch Ma-Ruibhe. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235198&mime_type=&launchZoom=5198 Bàgh Bhad a' Chròtha, an Àird agus Thorasdal Sealladh thar Bàgh Bhad a' Chròtha, an Àird agus Thorasdal. Tha bùth MhicCaluim dìreach ri fhicin air an fhìor làimh dheis. B' ann air Eilean Thorasdail, còmhla ri Eilean Tioram, a bha dà stèisean san sgìre airson trosg a chiùradh, far an tigeadh an t-iasg a-steach à Geàrrloch, agus o na coimhearsnachdan mun cuairt, airson a thiormachadh. 'S fhada bho chlaon gnìomhachas iasgach an truisg, ach tha giomaich, crùbagan agus muasgain-chaola fhathast gan cur air tìr sa bhaile, air an rathad gu margaidhean gu deas no san Roinn Eòrpa. Tha an deagh acarsaid cuideachd a' tàladh bhàtaichean spòrs. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235203&mime_type=&launchZoom=5203 Buidheann Dhaoine aig Bùth MhicIllEathain ann an An t-Allt Beithe Dealbh-camara de bhuidheann dhaoine a tha nan seasamh taobh a-muigh Bùth Iain MhicIllEathain ann an An t-Allt Beithe. Tha clàr-ainme os cionn na h-uinneige ag ràdh "Ian McLeans Bridge End Stores Butcher & Grocer Cycle Agent". Tha taigh-stòraidh air a thughadh gu grinn suidhichte ri taobh ba bùtha. A rèir coltais ’s e post a th’anns an duine air an fhìor làimh dheis. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235244&mime_type=&launchZoom=5244 Abhainn Iùbh, Poll Iùbh Dealbh-camara, air a thogail bho gu h- àrd, a' coimhead sìos air Abhainn Iùbh faisg air Poll Iùbh. Th Creag Thollaidh anns a’ mheadhan ann an cùl an deilbh le Cnoc na Croite air an làimh dheis. Tha an dealbh-camara air a thogail bho leòidean Creag an Fhithich air taobh an iar Abhainn Iùbh. Chithear am Mansa thar na h-aibhne am measg nan craobh. Tha Abhainn Iùbh a' sruthadh o Loch Ma-Ruibhe a-steach don loch-mara, Loch Iùbh. Bha an abhainn uaireigin air a meas mar an tè a b' fheàrr a bh' ann airson iasgach a' bhric-mhara ann an Alba, ach an-diugh chan eil an aon àireamh dhiubh ann agus chan eil uiread de dh'iasgairean a' tadhal air. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235248&mime_type=&launchZoom=5248 Bàtaichean air Loch Iùbh Dealbh-camara de bhàtaichean, air an uidheamachadh airson siùil san t-seann dòigh, air an tarraing suas aig Loch Iùbh, air cost an iar na Gàidhealtachd. Chithear grunnan daoine a’ tighinn far bhàta mòr (Àireamh-clàraichte 1308 INS) fhad ’s a tha mu shia bàtaichean beaga eile air an tarraing suas air a’ mhorghan. Chaidh an dealbh-camara a thogail bhon tràigh fo Thaigh a’ Phuill. 'S e loch-mara ann an sgìre Rois is Chrombaigh a th' ann an Loch Iùbh. Chan eil e ro dhomhainn, le doimhneachd a tha eadar 15m agus 40m mar is trice, ach 's e àite cruinneachaidh cudromach nam bàtaichean a th' air a bhith ann bhon t-17mh linn. Aig àm an Dàrna Cogaidh bhiodh bàtaichean-aigeil a' dol bhon loch seo a-steach dhan Chuan Shiar. Bhiodh soithichean a' siubhal còmhla ann an luing-dhìon a' dol taobh Afraga a Deas agus Ameireaga a Tuath a' cruinneachadh air acair san loch, agus cuideachd feadhainn a bha a' dol air an 'Arctic Run' gu tuath don Nirribhidh agus Murmansk. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235255&mime_type=&launchZoom=5255 Seirbheis Eaglaise A-muigh, Geàrrloch Seirbheis eaglais a-muigh aig Leabaidh na Bà Bàine, Geàrrloch. A rèir coltais ’s ann à Eaglais Shaor Chlèireach Gheàrrloch a tha an coitheanal a th’ anns an dealbh-camara. ’S e slochd ugh-chruthach nàdarrach a ghabhas suas ri dà mhìle neach a th’ ann an Leabaidh na Bà Bàine. Bhiodh seirbheisean eaglaise a-muigh de choitheanalan na h-Eaglaise Saoire a' tachairt air feadh na Gàidhealtachd. Thòisich seo nuair a dh'fhàg ministearan Eaglais na h-Alba aig àm tòiseachaidh na h-Eaglais Saoir, a' toirt leotha an coitheanalan. Fiù 's an dèidh dhaibh eaglaisean a thogail dhaibh fhèin, chùm iad orra a' cumail sheirbheisean a-muigh, 's dòcha bhon a b' urrainn dhaibh barrachd dhaoine a thoirt còmhla mar sin. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235257&mime_type=&launchZoom=5257 Aiseag Bhad a' Chròtha Daoine a’ dol air bòrd bàt’-aiseig aig cidhe Bhad a’ Chrotha airson a dhol dhan Eaglais Shaor ann an Geàrrloch. 'S e baile beag iasgaich iomallach a th' ann am Bad a' Chròtha, a tha na laighe trì cilemeatairean gu deas air Geàrrloch, air bruaichean Loch Bhad a' Chròtha. 'S e deagh acarsaid a th' ann agus mar sin 's e baile iasgaich gu math trang a bh' ann fada san naoidheamh linn deug agus tràth san fhicheadamh linn. Bhiodh trosg air a thoirt gu tìr sa bhaile agus ga thiormachadh aig na stèiseanan ciùraidh aig Eilean Thorasdail agus Eilean Tioram. 'S fhada bho chlaon gnìomhachas iasgach an truisg, ach tha giomaich, crùbagan agus muasgain-chaola fhathast air an cur air tìr sa bhaile, air an rathad gu margaidhean gu deas no san Roinn Eòrpa. Tha an deagh acarsaid cuideachd a' tàladh bhàtaichean spòrs. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235264&mime_type=&launchZoom=5264 The steamer "Mabel" on a slipway at Talladale, Loch Maree, 1927 Am bàta-smùid “Mabel” na laighe gun a bhith air a cleachdadh aig Taigh-òsta Loch Ma-Ruibhe, Tealladal san Iuchar 1927. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235291&mime_type=&launchZoom=5291 Buidheann de chòig saighdearan neo-aithnichte, ’s dòcha à sgìre a' Gheàrrloch Buidheann de chòig saighdearan neo-aithnichte, ’s dòcha à sgìre a' Gheàrrloch. Thathathas air a mholadh gur e Gòrdanaich a tha annta. Mas urrainn dhuibh rud sam bi innse dhuinn mun dealbh-camara – ’s dòcha far an deach a thogail, no cuin, ainmean gin de na saighdearan no an rèiseamaid anns an robh iad – leigibh fios thugainn, mas e ur toil e cuir fios thugainn S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235296&mime_type=&launchZoom=5296 Seann Saighdearan a' Chogaidh Mhòir Dealbh-camara de cheathrar bhràithrean à Ros an Iar a chaidh a shabaid san Arm Bhreatannach sa Chogadh Mhòr. A' dol bhon làimh chlì, chithear Seonaidh Mac an t-Saoir (a mharbhadh aig Jutland), Eachann Mac an t-Saoir (4mh Rèisemeid Gàidhealach Shìophoirt, a leònadh aig Neuve Chapelle), Daibhidh Mac an t-Saoir (air a leòn) agus Ailig Mac an t-Saoir. Chaidh an dealbh-camara seo a thogail fhad ’s a bha Eachann Mac an t-Saoir a’ dol am feabhas ann an Ospadal na Seann Mhuilne ann an Obar Dheathain. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235349&mime_type=&launchZoom=5349 Daoine a' buain feamainn Dealbh-camara de bhuidheann beag de luchd cruinneachaidh cheilp, a’ lìonadh an tractar fon t-Seann Taigh-seinnse anns A’ Bhaile Mhòr. Mhair gnìomhachas na ceilp air a' Ghàidhealtachd on 18mh linn a-steach gu na 1930an. Bha feamainn, no ceilp, air a buain ach an gabhadh a cleachdadh ann a bhith a' dèanamh glainne agus siabann, agus cuideachd airson an stuth buidhe, an 'iodine' a bh' innte. 'S ann sna h-Eileanan Siar a bu mhotha a bha buain na ceilp. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235416&mime_type=&launchZoom=5416 A' Bruidhinn ris an t-Sluagh mu charragh-cuimhne Alasdair Chamshroin Dealbh-camara, air a thogail air an a bheil sluagh air cruinneachadh ann an Tùrnaig mu chàrn-cuimhneachaidh Alasdair Chamshroin, Bàrd Thùrnaig. Tha an sgrìobhadair, Seton Gòrdan, (1886-1977), a’ bhruidhinn dhan mhaicreafòn. Tha a leabhraichean a’ moladh fiadhbheatha agus dealbh-tìre na Gàidhealtachd. Bha am bàrd Gàidhlig seo ainmeil, cha b' ann a-mhàin airson a bhàrdachd, ach cuideachd air an eòlas a bh' aige air croitearachd, cuspair a thug buaidh mhòr air a bhàrdachd. Rugadh e ann an 1851ann an Inbhir Àsdal air bruaich an iar Loch Iùbh. Fhuair e bun teagaisg aig sgoil na h-Eaglaise Saoire mus do thòisich e ag obair aig O. H. MacCoinnich ann an Inbhir Iùbh (bràthair Sir K MacCoinnich à Geàrrloch), agus dh'fhuirich e ag obair an sin fad 40 bliadhna. Ghabh MacCoinnich gnothach ri foghlam a' Chamshronaich òig, a' toirt dha an cothrom foghlam ceart fhaighinn gus an robh e sgileil a' sgrìobhadh an dà chuid, Gàidhlig is Beurla. Thàinig Camshron gu bhith na bhàrd aig an robh cliù: nochd grunn phìosan bàrdachd leis sna pàipearan aig tuath agus dh'aithris e feadhainn de a dhàin do Chomann Gàidhlig Inbhir Nis. Cha robh a bhàrdachd idir a' beantainn do chùisean poilitigeach no de dh'aoir ach 's ann mu chuspairean dùthchail a bha a rannan. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235422&mime_type=&launchZoom=5422 Dàibhidh Lloyd George agus gille-taic a' dol tarsainn drochaid fiodha Tha an dealbh-camara seo, a chaidh a thogail ann an 1921, a’ sealltainn am Prìomhaire Daibhidh Llyod George (clì), a’ dol tarsainn air Abhainn Ghruinneart fhad ’s a bha e a-muigh a’ coiseachd; chithear Loch na Sealga air an làimh chlì. Tha gille còmhla ris, Dòmhnall MacNeacail. B’ e Llyod George ceannard a’ Phàrtaidh Liberalach agus na Phrìomhaire air Riaghaltas Nàiseanta Aonachaidh bhon Dùbhlachd 1916 chun An Dàmhair 1922. Bha an aonachadh air a dhèanamh suas de BPan bho na pàrtaidhean Liberalach agus Tòraidheach. Bu toigh leis a dhol air saor-làithean dhan Bhaile Mhòr, faisg air Geàrrloch agus b’ann air an turas seo a chuala e gun robh Èirinn air diùltadh gabhail ris an Rìgh agus an Ìompaireachd agus air sgàth seo, ghairm e coinneamh den Chaibineat ann an Inbhir Nis, a’ chiad turas a bha e air coinneachadh taobh a-muigh Lunnainn. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235458&mime_type=&launchZoom=5458 Taigh MhicAmhlaigh san Leathad Dealbh-camara dubh is geal de Mhgr MacAmhlaigh agus a bhean taobh a-muigh an taighe aca faisg air an Leathad. Tha an Leathad air an A832 gu tuath air Loch Iùbh agus an iar air Gruineard Beag. Tha Mgr MacAmhlaigh air taobh deas an dorais, a' leughadh leabhar, agus tha a bhean air an taobh chlì, a' coimhead suas o h-obair air a' bheairt. B’ e “Cruadal” am far-ainm a bha air Mgr MacAmhlaigh. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235471&mime_type=&launchZoom=5471 Club Iomain nan Rover, Ceann Loch Iùbh, 1911 Dealbh-camara de sgioba Chlub Iomain nan Rover o Cheann Loch Iùbh. Chaidh a thogail an dèidh maidse an aghaidh Gairbh. Anns an dealbh san t-sreath cùil, dàrna àite bho chlì., tha Ceinnidh MacCoinnich agus anns an t-sreath aghaidh, dàrna àite bho dheas, tha Dòmhnall MacAoidh. Ceann Loch Iùbh baile beag a tha na laighe am paraiste Gheàrrloch an iar-thuath na Gàidhealtachd. Tha am baile gu math faisg air cuid de na beanntan as iongantiche ann an Alba, nam measg beanntan Thoirbheartan. 'S e lùth-chleas Albannach a th' ann an iomain, no camanachd, geama air a chluich le sgioba, le bata cam (caman) agus bàlla. Ag èirigh on aon dualchas 's a tha 'hurling' ann an Èirinn, tha e beagan coltach ri 'hockey', ach chan eil na riaghailtean cho teann bhon gabhaidh am bata a thogail nas àirde na meadhan a' chuirp agus gabhaidh am bàlla a bhualadh le taobh mu seach a' bhata agus cuideachd gabhaidh am bat' a chleachdadh airson maill a chur air fear-farpais. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235486&mime_type=&launchZoom=5486 Taigh Inbhirein, Poll Iùbh Sealladh air Taigh Inbhirein ann am Poll Iùbh air taobh an iar-thuath siorrachd Rois is Chrombaigh. Aig an àm a chaidh an dealbh a thogail, 's ann le Iain Henet Dixon à Siorrachd Iorc, a bha na mhaor-sìth (JP) do Ros is Crombagh, a bha an taigh. Tha an dealbh seo dheth na sheasamh air na stepichean. Tha Poll Iùbh na laighe 75 mìle an iar-thuath air Inbhir Nis, air bruaichean Loch Iùbh. 'S ann as fheàrr a dh'aithnichear an-diugh e le luchd-turais air cho faisg 's a tha e air Lios Inbhir Iùbh. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235511&mime_type=&launchZoom=5511 Cearban Dealbh-camara de chearban a tha marbh (no ’s dòcha ‘porbeagle’), agus ceathrar nan seasamh air cùl an eathar air a' chùlaibh. Tha an cearban, no Cetorhinus maximus ann an Laideann, an dàrna siorc as motha a tha fhathast beò, agus bha e uaireigin glè phailt mu chostan a tuath 's an iar na Gàidhealtachd. Bidh e a' fàs nas motha na 10 meatairean ann am fad agus cha dèan an gnè sin cron air daoine, 's e a' biathadh air meanbh-bheathaichean mara (zooplankton) agus èisg bheaga. An-diugh tha àireamh nan cearban air a dhol sìos agus tha e na ghnè a tha fo dhìon ann an uisgeachan Bhreatainn. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235549&mime_type=&launchZoom=5549 Bus Puist Ach na Sìne Tha Iain Mac a’ Phearsain às Na h-Òbainean, “Seonaidh Aili Mhòir” air an àimh chlì, le caep an dràibhear air dìreach airson an deilbh. Tha Murchadh MacIllEathain às an t-Srath air an làimh dheis. Tha àireamh chlàraidh a’ bhus gu math follaiseach. Chaidh an dealbh-camara a thogail air taobh a-muigh bùth MhicIllEathain agus Mhic a’ Phearsain ann an Achd a’ Chàirn. Chaidh Taigh-òsta Ach na Sìne a thogail le companaidh na rèile nuair a chaidh stèisean rèile a thogail ann an Ach na Sìne air loidhne Inbhir Nis don Chaol. Chaidh an taigh-òsta na theine sa Ghearran, 1994. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235561&mime_type=&launchZoom=5561 A' togail a' bhuntàt' ann an Earradal a Deas Beilea NicCoinnich ("Beilea Choinnich Fhearchair à 8 Eàrradal a Deas, agus Nan NicCoinnich à 26 Eàrradal a Deas (sa mheadhan) ag obair aig buntàta. Tha Flòraidh NicCoinnich à 11 Eàrradal a deas air an cùlaibh a’ brùthadh bara-cuibhle. Bhon thàinig am buntàta a-steach a dh'Alba san t-seachdamh linn deug, tha e air a bhith na phrìomh bhiadh air a' Ghàidhealtachd. B' e togail a' bhuntàta as t-foghar fear de na tachartasan a bu chudromaich sa bhliadhna aig na croitearan. Air cho saor, stàthail agus furasta fhàs 's a bha am buntàta, bha e cuideachd na chùis-mulaid aig àm a bha uabhasach duilich ann an eachdraidh na Gàidhealtachd. 'S e gaiseadh a' bhuntàta (Phytophthora infestans) a nochd sna 1840an a dh'adhbhraich Gort a' Bhuntàta. Thug Cion a' Bhuntàt' air barrachd air millean duine am fearann a thrèigsinn, air eagal 's gum bàsaicheadh iad leis an acras, agus Alba fhàgail. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235736&mime_type=&launchZoom=5736 Cruachan mòna Ruairidh MacIlle Bhàin aig a chruach-mhònadh aig A’ Bhad Rabhuinn, os cionn An Lòn Mòr. Bha mòine air a cleachdadh mar chonnadh air feadh na Gaidhealtachd is nan Eilean. Bha I air a buain ann am poll-mòna, aig toiseach a' Chèitein mar bu trice, gus a' mhòine fhaighinn tioram san t-samhradh. Bha a' mhòine ga buain ann am fàdan is air a fàgail a' tioramachadh airson suas ri trì seachdainean. An dèidh seo, bha iad air an cruinneachadh ann an coilleagan beaga airson seachdain no dhà, mus deaghadh an tionndadh gus am biodh am bonn tioram cuideachd. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235771&mime_type=&launchZoom=5771 S.S. "Claymore" aig Cidhe Gheàrrloch Sealladh den S.S.Claymore ceangailte ri cidhe Ghèarrloch le Taigh Baile Lùib agus An Goban ann an cùl an deilbh. B' e an S.S. Claymore a' chiad soitheach a chaidh a choimiseanadh le Daibhidh Mac a' Bhriuthainn. Chaidh a cur air bhog ann an 1881 agus 726 tunna a chuideam innte, bàta a bha brèagha agus annasach, chanadh iad. Chaidh an Claymore a chleachdadh fad na bliadhna, mar shoitheach cunbhalach, mar bu trice air slighe Ghlaschu - Steòrnabhagh taobh Gheàrrloch, Pholl Iùbh, Allt Beithe agus Loch an Inbhir. Às dèidh 1918 chaidh a cur gu luchdan a ghiùlan air slighe an Eilein Sgitheanaich gu tir-mòr, ach bhiodh i cuideachd a' dèanamh cuairtean luchd-siubhail a sheas 10 latha. Ghabh i àite an t-Sheila greis nuair a ghrunnaich am bàta sin air tìr ann an 1927, ach fada ann an 1929, bha Mac a' Bhriuthainn den bheachd gun tarraingeadh iad às an seann bhàta-flaga den chabhlach chunbhalach aca. Chaidh sin a chur air ais bliadhna agus chaidh planaichean a dhèanamh airson an Claymore a dhèanamh na taigh-òsta air bhog. Ach cha tàinig seo gu buil agus chaidh am bàta a reic ann an 1931 air pris £75 airson briseadh suas. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235820&mime_type=&launchZoom=5820 Iain Bain à Leacnasaide, Geàrrloch Dealbh-camara stiùidio de Iain MacIlleBhàin à Leac nan Saighead, na thrusadh gheataidh. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235829&mime_type=&launchZoom=5829 Leac-uaghach John Henry Dixon Leac-uaighe Iain Eanraig Dixon anns a’ chladh Easbaigeach ann am Baile Choichrigh. Rugadh John Henry Dixon ann an Wakefield, Yorkshire, ann an 1838 agus na dhuine òg lean e athair a-steach gu dreuchd san lagh. Na iomradh-bàis (Ross-shire Journal, 29 Dàmhair 1926) ì gun tàinig air 'a country life' a lorg air sgàth a shlàinte. An dèidh dha tadhal air Siorrachd Rois ann an 1868, thàinig e a dh'fhuireach ann an Gearrloch, ann an 1874, ann an an Inbhirean, Loch Ma-Ruibhe, far an robh ceann-taighe, nighean-frithealaidh, fear-charbad, geamair-ghille agus pìobaire pearsanta ag obair dha. Bha e trang an sàs ann am beatha na coimhearsnachd, na Neach-chlèire na Sgìre air Comataidh na Sgìre. Tha na paipearan-naidheachd sgìreil a' bruidhinn air mar a thug e taic do na h-ealain agus do phàrtaidhean teatha gach bliadhna do chlann na sgoile. Ann an 1886 dh'fhoillsich Dixon leabhar a tha fhathast air a mheas na mhodail de na bu chòir a bhith ann an eachdraidh paraiste: 'Gairloch: its records, traditions, inhabitants and natural history'. Tha e follaiseach gur ann à rannsachadh agus à eolas farsaing na sgìre a thàinig an leabhar agus tha e gu sònraichte luachmhor san dòigh a tha e a' tarraing ri chèile iomadach fios sgìreil. Chaidh a chlo-bhualadh às-ùr san sgìre ann an 1974. Shiubhail Dixon thall thairis eadar 1899 is 1902 mus do ghluais e a Bhaile Chloichrigh. Ann an sin a-rithist chuir e ùidh mhòr ann an eachdraidh agus gnothaichean na sgìre, a' cur air bhonn Comann nam Fir Òga agus club nan raidhfeil. Choisinn e an Swastika Thanks Badge cliùiteach de dh'òr airson obair le comann nan Scouts agus aig àm a bhàis 's e am maighstir Scouts a b' aosta ann am Breatann. Shiubhail Dixon timcheall an t-saoghail dà uair rinn e sealgaireachd an Eilean Bhancùbhair agus chuir e seachad ùine ann an Iapan, àite air an robh e na eòlaiche agus na neach-cruinneachaidh ealain. Na iomradh-bàis (Perthshire Advertiser, 23 Dàmhair 1926) thuirt iad gur e 'a gentleman of wide culture and fine, genial personality...held in the highest esteem by all classes of the community' a bh' ann. (Ìomhaigh - Cruinneachadh Prìobhaideach) Gus èisteachd ri earrainnean de dh'obair an ùghdair seo, cliog air na ceanglaichean claistinn air an làimh dheis. Airson tar-sgrìobhadh slàn, cliog air a' cheangal gu h-ìosal. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235856&mime_type=&launchZoom=5856 Leac-uaghach John Henry Dixon Leac-uaighe Iain Eanraig Dixon anns a’ chladh Easbaigeach ann am Baile Choichrigh. Rugadh John Henry Dixon ann an Wakefield, Yorkshire, ann an 1838 agus na dhuine òg lean e athair a-steach gu dreuchd san lagh. Na iomradh-bàis (Ross-shire Journal, 29 Dàmhair 1926) ì gun tàinig air 'a country life' a lorg air sgàth a shlàinte. An dèidh dha tadhal air Siorrachd Rois ann an 1868, thàinig e a dh'fhuireach ann an Gearrloch, ann an 1874, ann an an Inbhirean, Loch Ma-Ruibhe, far an robh ceann-taighe, nighean-frithealaidh, fear-charbad, geamair-ghille agus pìobaire pearsanta ag obair dha. Bha e trang an sàs ann am beatha na coimhearsnachd, na Neach-chlèire na Sgìre air Comataidh na Sgìre. Tha na paipearan-naidheachd sgìreil a' bruidhinn air mar a thug e taic do na h-ealain agus do phàrtaidhean teatha gach bliadhna do chlann na sgoile. Ann an 1886 dh'fhoillsich Dixon leabhar a tha fhathast air a mheas na mhodail de na bu chòir a bhith ann an eachdraidh paraiste: 'Gairloch: its records, traditions, inhabitants and natural history'. Tha e follaiseach gur ann à rannsachadh agus à eolas farsaing na sgìre a thàinig an leabhar agus tha e gu sònraichte luachmhor san dòigh a tha e a' tarraing ri chèile iomadach fios sgìreil. Chaidh a chlo-bhualadh às-ùr san sgìre ann an 1974. Shiubhail Dixon thall thairis eadar 1899 is 1902 mus do ghluais e a Bhaile Chloichrigh. Ann an sin a-rithist chuir e ùidh mhòr ann an eachdraidh agus gnothaichean na sgìre, a' cur air bhonn Comann nam Fir Òga agus club nan raidhfeil. Choisinn e an Swastika Thanks Badge cliùiteach de dh'òr airson obair le comann nan Scouts agus aig àm a bhàis 's e am maighstir Scouts a b' aosta ann am Breatann. Shiubhail Dixon timcheall an t-saoghail dà uair rinn e sealgaireachd an Eilean Bhancùbhair agus chuir e seachad ùine ann an Iapan, àite air an robh e na eòlaiche agus na neach-cruinneachaidh ealain. Na iomradh-bàis (Perthshire Advertiser, 23 Dàmhair 1926) thuirt iad gur e 'a gentleman of wide culture and fine, genial personality...held in the highest esteem by all classes of the community' a bh' ann. (Ìomhaigh - Cruinneachadh Prìobhaideach) Gus èisteachd ri earrainnean de dh'obair an ùghdair seo, cliog air na ceanglaichean claistinn air an làimh dheis. Airson tar-sgrìobhadh slàn, cliog air a' cheangal gu h-ìosal. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235858&mime_type=&launchZoom=5858 An stèisean iasgach bhradain at Leac Roithridh Dealbh-camara de cheathrar fhir a’ tiormachadh lìn aig an stèisean iasgach bhradain aig Leac Roithridh. Bho chlì gu deas tha gun fhios, Dòmhnall Mac an Tòisich ("an Dàmhaill"); Murchadh Caimbeul ("Murchan") à Eàrradal a Deas; agus Aonghas MacCoinnich ("Aonghas an Eilean") às An t-Allt Beithe. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235889&mime_type=&launchZoom=5889 A’ dèanamh cuairtegan feòir Iain MacCoinnich ("'An Ruadh") à Miall a dèanamh cuairteagan mòr feòir air a chroit. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235891&mime_type=&launchZoom=5891 Adagan arbhair ann an achadh Cruachan coirce ann an achadh ann am Bail’ a’ Ghobhainn air croit àireamh 22. ’S e "Taigh an Dànag" an taigh anns a’ mheadhan, taigh Dhòmhnaill MhicCoinnich, àireamh 20. Tha "Daisy Cottage" ri fhaicinn air an fhìor làimh dheis agus gu clì air tha "Willowbank". S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235893&mime_type=&launchZoom=5893 A' treabhadh ann am Portaigill Dòmhnall Fada MacCoinnich le crann agus dà each air beulaibh an taighe aige, 16 Port an Sgumain. Portaigill, a tha suidhichte air rathad singilte a tha a ruith ris a' chladach air a' Gheàrr Loch. Aig ceann an rathaid tha tuineachadh beag sgapte An Rubha Dheirg. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235985&mime_type=&launchZoom=5985 Group of six soldiers from the Gairloch area at camp near Kingussie Buidheann d shia saighdearan à sgìre Gheàrrloch aig campa faisg air Cinn a’ Ghiùthsaich. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235991&mime_type=&launchZoom=5991 Two unidentified soldiers at camp Thathas air an duine air an làimh dheis aithneachadh mar Fearchar Dhòmh'll Mhurchaidh às An Rubha Dearg. Mas urrainn dhut ar cuideachadh, nach cuir thu fios thugainn. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235994&mime_type=&launchZoom=5994 Possibly Kenneth Macrae, South Erradale & Redpoint Thathas air a mholadh gur e seo Coinneach MacRath à Eàrradal a Deas & An Rubha Dearg. Mas urrainn dhut ar cuideachadh, nach cuir thu fios thugainn. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235996&mime_type=&launchZoom=5996 Croitean ann am Mealbhaig Dealbh-camara de pheantadh le L M Robasdan, air a thogail san Lùnastal 1952, de chroitean air sliabh beinne. Gabhaidh na cruachan feòir am faicinn air an tiùrradh ann an cuid de na h-achaidhean. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%236096&mime_type=&launchZoom=6096 Dìobaig, 1937 Ealasaid Nic a’ Pearsain ag obair air cuairteagan feòir air a croit aig 21 Diabaig. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%236102&mime_type=&launchZoom=6102 Prìosanaich aig a' Champa Mhòr de Stalag XXB Dealbh-camara de phrìosanaich-cogaidh (POWs) on Roinn Ghàidhealaich aig Stalag XXB, campa dlùth-aire nan Nazi, aig àm an Dàrna Cogaidh. Tha Coinneach MacCoinnich anns an dàrna àite bho dheas san t-sreath meadhain. Bha Stalag XXB air a shuidheachadh faisg air Marienburg sa Phòlainn, agus an toiseach cha robh ann ach campa de bhothagan is phàilleanan air an cuartachadh le feansa dhùbailte, agus tùir-faire ann. Chaidh na POWs a chur ri obair air na tuathanasan, sna muilnean-sàbhaidh, na factaraidhean agus na gàrraidhean bathair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%236144&mime_type=&launchZoom=6144