Please Sign In | Register
Google pluspinterestShare on Stumble UponShare on RedditFacebookShare on Tumblr
TITLE
An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn (The Night Before We Sailed)
EXTERNAL ID
AB_LL_ANGUS_PETER_CAMPBELL_01
DATE OF RECORDING
2008
PERIOD
2000s
CREATOR (AV)
Angus Peter Campbell
SOURCE
Am Baile
ASSET ID
1254
KEYWORDS
audio
poem
poems
literature
novels
literary landscapes

Get Adobe Flash player

This audio extract is from 'An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn' (The Night Before We Sailed) by Angus Peter Campbell, published in 2003.

'Bha e air a' mhadainn a chur seachad a' lorg na cloiche cheart. Tè ìseal, rèidh, dhìreach, nach fhacas a leithid riamh. 'S bha I aige a-nis, 's i cho caol ri slige muirsgein: an sgiobag a b' fheàrr a chunna duine riamh.

Shuath e i air ais 's air adhart le òrdaig, ga tionndadh tòrr thursan, a' coimhead oirre gu mionaideach. Chann fhac' e riamh a leithid de leum-liuchdadair. 'Chan fhaca', shaoil e, 'na duine sam bith eile.' Bha i mu chòig òirlich a dh'fhaid aig a' char a b' fhaide, 's mu òirleach gu leth a leud, 's cho tana le sliseig deighe. 'S dòcha gun cùm mi greiseag i', smaoinich e. 'Seallaidh mi i do dh'Iain 's do Mhurchadh. Cuiridh mi geall nach fhac' iad a leithid riamh.'

Ach nach biodh e math a tilgeil, ann an aonrachdanas na maidne. Choimhead e mun cuairt 's cha robh sìon ri fhaicinn ach na geòidh air taobh thall an locha. Bha a' Bheinn Mhòr fo cheò. Bha an crodh air an àirigh. 'S bha an sluagh fhèin shìos an Àird Mhìcheil aig tòrradh mòr: ceathrar a chaidh a bhàthadh ann an Loch Aoineart tràth madainn Diciadain.

Bha e dìreach eadar an spitheag a chur na phòcaid 's a tilgeil nuair a chual' e am fuaim an toiseach, mar bhrag nan clachan-meallain: iongannan nan each fad' às. Drumaichean beaga, mar ùird athar, a' bragadaich air cloich. 'S chual' e cuideachd sliasradh na cartach, a' grunnachadh 's ag èirigh sa mhorghan. Dhùisg sitrich nan capall na lachan a bha am falach san luachair, 's le foragradh sgèith dh'èirich iad dha na speuran, a' dèanamh air a' chadlach.'

Angus Peter Campbell was born at a crossroads in 1952 at the T-junction where South Boisdale meets the main drag north to south between Daliburgh and Ludag. He may have first taken breath in Daliburgh Hospital under the careful eye of Dr Alasdair Maclean, in which case he had a more literary introduction to humanity than most of us, but he cannot be sure. He 'emigrated' to Oban to attend secondary school and developed a keen interest in literature with the encouragement of his English teacher, Iain Crichton Smith.

After attending Edinburgh University he took up a career in journalism. He has written for the West Highland Free Press and has also worked for Grampian Television and the BBC. He took up tenure of Sgriobhaichde at Sabhal Mòr Ostaig in 1990, and published his first collection of verse in 1992. He lectured at SMO until 2000, producing more poetry and children's novels. In 2001 he was awarded the Mod's Bardic crown, followed by the Iain Crichton Smith Writing Fellowship in 2003. In 2007 he starred in 'Seachd: The Inaccessible Pinnacle', the first contemporary Gaelic feature film.

Angus Peter is a storyteller in the Gaelic tradition, being both entertaining and poetic. He has been greatly influenced by his birthplace and the landscape in which he grew up, following in the tradition of another great Gaelic poet, Sorley Maclean.

For guidance on the use of images and other content, please see the Terms and Conditions page.
High Life Highland is a company limited by guarantee registered in Scotland No. SC407011 and is a registered Scottish charity No. SC042593
Powered by Capture

An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn (The Night Before We Sailed)

2000s

audio; poem; poems; literature; novels; literary landscapes

Am Baile

Literary Landscapes: Angus Peter Campbell

This audio extract is from 'An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn' (The Night Before We Sailed) by Angus Peter Campbell, published in 2003.<br /> <br /> 'Bha e air a' mhadainn a chur seachad a' lorg na cloiche cheart. Tè ìseal, rèidh, dhìreach, nach fhacas a leithid riamh. 'S bha I aige a-nis, 's i cho caol ri slige muirsgein: an sgiobag a b' fheàrr a chunna duine riamh.<br /> <br /> Shuath e i air ais 's air adhart le òrdaig, ga tionndadh tòrr thursan, a' coimhead oirre gu mionaideach. Chann fhac' e riamh a leithid de leum-liuchdadair. 'Chan fhaca', shaoil e, 'na duine sam bith eile.' Bha i mu chòig òirlich a dh'fhaid aig a' char a b' fhaide, 's mu òirleach gu leth a leud, 's cho tana le sliseig deighe. 'S dòcha gun cùm mi greiseag i', smaoinich e. 'Seallaidh mi i do dh'Iain 's do Mhurchadh. Cuiridh mi geall nach fhac' iad a leithid riamh.'<br /> <br /> Ach nach biodh e math a tilgeil, ann an aonrachdanas na maidne. Choimhead e mun cuairt 's cha robh sìon ri fhaicinn ach na geòidh air taobh thall an locha. Bha a' Bheinn Mhòr fo cheò. Bha an crodh air an àirigh. 'S bha an sluagh fhèin shìos an Àird Mhìcheil aig tòrradh mòr: ceathrar a chaidh a bhàthadh ann an Loch Aoineart tràth madainn Diciadain.<br /> <br /> Bha e dìreach eadar an spitheag a chur na phòcaid 's a tilgeil nuair a chual' e am fuaim an toiseach, mar bhrag nan clachan-meallain: iongannan nan each fad' às. Drumaichean beaga, mar ùird athar, a' bragadaich air cloich. 'S chual' e cuideachd sliasradh na cartach, a' grunnachadh 's ag èirigh sa mhorghan. Dhùisg sitrich nan capall na lachan a bha am falach san luachair, 's le foragradh sgèith dh'èirich iad dha na speuran, a' dèanamh air a' chadlach.'<br /> <br /> Angus Peter Campbell was born at a crossroads in 1952 at the T-junction where South Boisdale meets the main drag north to south between Daliburgh and Ludag. He may have first taken breath in Daliburgh Hospital under the careful eye of Dr Alasdair Maclean, in which case he had a more literary introduction to humanity than most of us, but he cannot be sure. He 'emigrated' to Oban to attend secondary school and developed a keen interest in literature with the encouragement of his English teacher, Iain Crichton Smith. <br /> <br /> After attending Edinburgh University he took up a career in journalism. He has written for the West Highland Free Press and has also worked for Grampian Television and the BBC. He took up tenure of Sgriobhaichde at Sabhal Mòr Ostaig in 1990, and published his first collection of verse in 1992. He lectured at SMO until 2000, producing more poetry and children's novels. In 2001 he was awarded the Mod's Bardic crown, followed by the Iain Crichton Smith Writing Fellowship in 2003. In 2007 he starred in 'Seachd: The Inaccessible Pinnacle', the first contemporary Gaelic feature film.<br /> <br /> Angus Peter is a storyteller in the Gaelic tradition, being both entertaining and poetic. He has been greatly influenced by his birthplace and the landscape in which he grew up, following in the tradition of another great Gaelic poet, Sorley Maclean.