Please Sign In | Register
Google pluspinterestShare on Stumble UponShare on RedditFacebookShare on Tumblr
TITLE
Ceolas summer music school documentary (Gaelic 11 of 20)
EXTERNAL ID
SMO_ISLANDVOICES_11_GD
PLACENAME
Daliburgh
DISTRICT
South Uist
OLD COUNTY/PARISH
INVERNESS: South Uist
DATE OF RECORDING
2007
PERIOD
2000s
CREATOR (AV)
Sabhal Mòr Ostaig and Cothrom Ltd
SOURCE
Gordon Wells Sabhal Mor Ostaig
ASSET ID
2879
KEYWORDS
music
education

Get Adobe Flash player

The Ceolas music school is held annually in South Uist. It aims to integrate traditional music and dance in a community setting. It has strong links with tutors from Cape Breton in Canada, where old styles of Scottish fiddling and step dancing have been maintained. The school attracts students fro around the world.

This video is taken from the DVD 'Guthan nan Eilean' which was created by Sabhal Mòr Ostaig and Cothrom Ltd as part of the European Leonardo POOLS project. The DVD comprises 40 short videos, aimed at learners of both English and Gaelic, which show daily life in Uist and Benbecula.

The project coordinator for 'Island Voices' was Gordon Wells. Link to the project blog here

Air taobh an Iar Uibhist a Deas tha na tràighean a' dol bho dheas gu tuath airson mìle as dèidh mìle. Chun an ear chìthear na beanntan thairis air flùraichean a' mhachaire. Agus aig bun nam beann tha Dalabrog, a tha mar dhachaigh dhan sgoil chiùil Ghàidhlig, Ceòlas.

Bidh Ceòlas air a ruith ann an Sgoil Dhalabroig airson seachdain tràth san Iuchar a h-uile bliadhna. Bidh oileanaich a' tighinn às gach ceàrnaidh dhen t-saoghal airson pàirt a ghabhail san dòigh-beatha cheòlmhor aig a' choimhearsnachd bhig seo anns na h-Eileanan Siar.

Tha an sgoil air a bhith a' ruith fad deich bliadhna a-nis, agus tha tòrr oileanach air tighinn bliadhna às dèidh bliadhna, agus iad air caraidean ùra fhaighinn. Tha an t-àite- bidhe gu math trang eadar na clasaichean, le oileanaich a' cur fàilte air a chèile agus ag innse naidheachdan anns an dà chuid Beurla agus Gàidhlig.

Bidh fàilte chrìdheil air daoine ùra cuideachd. Tha Ruairidh MacIllEathain, a tha ann airson a' chiad turais mar oileanach, stèidhichte ann an Inbhir Nis.

Tha Dale Cummings à Seattle anns na Stàitean Aonaichte. Thàinig e an toiseach o chionn ochd bliadhna, agus tha e air a bhith ann a h-uile bliadhna on uair sin.

Tha ceangal làidir aig an sgoil leis a' choimhearsnachd. Tha Màiri NicAonghais na cathraiche dhen chomataidh a tha a' cur na sgoile air dòigh a h-uile bliadhna.

An dèidh dhaibh beagan fois fhaighinn, feumaidh na h-oileanaich tilleadh dha na clasaichean. Tha Gàidhlig gu math cudromach ann an obair làitheil na sgoile. A bharrachd air sin bidh na h-oileanaich a' taghadh dà chuspair ciùil. Bidh sin a' toirt a-steach na fìdhle, le buaidh Cheap Breatainn a' nochdadh gu math làidir, a bharrachd air a' mheur-chlàr. Bidh tòrr a' taghadh òran Gàidhlig. Agus, gu dearbh, chan e sgoil chiùil Uibhisteach a bhiodh ann gun phìobairean. Tha dannsa air a theagasg cuideachd, gu h-àraid an seann stoidhle de dhannsa-ceum a tha fhathast gu math beò fallain ann an Ceap Breatainn.

'S e obair chruaidh a th' ann an ionnsachadh, agus faodaidh e pathadh a chur ort. Nuair a bhios na clasaichean deiseil san sgoil bidh cuid a' cumail orra san taigh-òsta as fhaisge orra. Ach tha Ceòlas cudromach dhan choimhearsnachd air fad, le sreath de thachartasan a' dol ann air an oidhche fad na seachdaine. Aig deireadh an latha tha busaichean ann airson na h-oileanaich a thoirt dhan ath rud - cèilidh, no consairt, no sgrìob air a' mhachair. Agus, aig deireadh an latha, feumaidh fiù 's na pìobairean beagan fois a ghabhail.

Air Oidhche Chiadain tha dannsa air a chumail air Èirisgeigh. Tha cabhsair ann a-nis. Mar sin, chan eil leisgeul sam bith airson a sheachnadh.
Tha còmhlan a' bhaile a' cluich mar-thà nuair a ruigeas na h-oileanaich. Airson an fheadhainn nach eil eòlach air na dannsaichean thèid am mìneachadh fhad 's a tha an ceòl a' dol.

Fhad 's a tha an dorchadas a' tighinn nas fhaisge tha an ceòl ag atharrachadh, agus tha cothrom aig na tidsearan agus aig na h-oileanaich an sgilean ann an dannsa-ceum a shealltainn. 'S dòcha gur e a bhith a' toirt air ais seann stoidhle de chiùil agus de dhannsa Albannach do choimhearsnachd làn Gàidhlig an rud as cudromaiche a tha Ceòlas a' dèanamh.

Tha e ag adhbharachadh ùidh mhòr am measg an fheadhainn a tha fortanach gu leòr fhaicinn. Ach, fhad 's a tha a' ghrian a' dol fodha san iar, ann am meadhan na seachdaine, tha fios aig a h-uile duine gu bheil fada a bharrachd ri ionnsachadh fhathast.

For guidance on the use of images and other content, please see the Terms and Conditions page.
High Life Highland is a company limited by guarantee registered in Scotland No. SC407011 and is a registered Scottish charity No. SC042593
Powered by Capture

Ceolas summer music school documentary (Gaelic 11 of 20)

INVERNESS: South Uist

2000s

music; education

Gordon Wells Sabhal Mor Ostaig

Guthan nan Eilean / Island Voices

The Ceolas music school is held annually in South Uist. It aims to integrate traditional music and dance in a community setting. It has strong links with tutors from Cape Breton in Canada, where old styles of Scottish fiddling and step dancing have been maintained. The school attracts students fro around the world. <br /> <br /> This video is taken from the DVD 'Guthan nan Eilean' which was created by Sabhal Mòr Ostaig and Cothrom Ltd as part of the European Leonardo POOLS project. The DVD comprises 40 short videos, aimed at learners of both English and Gaelic, which show daily life in Uist and Benbecula.<br /> <br /> The project coordinator for 'Island Voices' was Gordon Wells. Link to the project blog <a href="http://guthan.wordpress.com/" target="_blank">here</a><br /> <br /> Air taobh an Iar Uibhist a Deas tha na tràighean a' dol bho dheas gu tuath airson mìle as dèidh mìle. Chun an ear chìthear na beanntan thairis air flùraichean a' mhachaire. Agus aig bun nam beann tha Dalabrog, a tha mar dhachaigh dhan sgoil chiùil Ghàidhlig, Ceòlas.<br /> <br /> Bidh Ceòlas air a ruith ann an Sgoil Dhalabroig airson seachdain tràth san Iuchar a h-uile bliadhna. Bidh oileanaich a' tighinn às gach ceàrnaidh dhen t-saoghal airson pàirt a ghabhail san dòigh-beatha cheòlmhor aig a' choimhearsnachd bhig seo anns na h-Eileanan Siar.<br /> <br /> Tha an sgoil air a bhith a' ruith fad deich bliadhna a-nis, agus tha tòrr oileanach air tighinn bliadhna às dèidh bliadhna, agus iad air caraidean ùra fhaighinn. Tha an t-àite- bidhe gu math trang eadar na clasaichean, le oileanaich a' cur fàilte air a chèile agus ag innse naidheachdan anns an dà chuid Beurla agus Gàidhlig.<br /> <br /> Bidh fàilte chrìdheil air daoine ùra cuideachd. Tha Ruairidh MacIllEathain, a tha ann airson a' chiad turais mar oileanach, stèidhichte ann an Inbhir Nis.<br /> <br /> Tha Dale Cummings à Seattle anns na Stàitean Aonaichte. Thàinig e an toiseach o chionn ochd bliadhna, agus tha e air a bhith ann a h-uile bliadhna on uair sin.<br /> <br /> Tha ceangal làidir aig an sgoil leis a' choimhearsnachd. Tha Màiri NicAonghais na cathraiche dhen chomataidh a tha a' cur na sgoile air dòigh a h-uile bliadhna.<br /> <br /> An dèidh dhaibh beagan fois fhaighinn, feumaidh na h-oileanaich tilleadh dha na clasaichean. Tha Gàidhlig gu math cudromach ann an obair làitheil na sgoile. A bharrachd air sin bidh na h-oileanaich a' taghadh dà chuspair ciùil. Bidh sin a' toirt a-steach na fìdhle, le buaidh Cheap Breatainn a' nochdadh gu math làidir, a bharrachd air a' mheur-chlàr. Bidh tòrr a' taghadh òran Gàidhlig. Agus, gu dearbh, chan e sgoil chiùil Uibhisteach a bhiodh ann gun phìobairean. Tha dannsa air a theagasg cuideachd, gu h-àraid an seann stoidhle de dhannsa-ceum a tha fhathast gu math beò fallain ann an Ceap Breatainn.<br /> <br /> 'S e obair chruaidh a th' ann an ionnsachadh, agus faodaidh e pathadh a chur ort. Nuair a bhios na clasaichean deiseil san sgoil bidh cuid a' cumail orra san taigh-òsta as fhaisge orra. Ach tha Ceòlas cudromach dhan choimhearsnachd air fad, le sreath de thachartasan a' dol ann air an oidhche fad na seachdaine. Aig deireadh an latha tha busaichean ann airson na h-oileanaich a thoirt dhan ath rud - cèilidh, no consairt, no sgrìob air a' mhachair. Agus, aig deireadh an latha, feumaidh fiù 's na pìobairean beagan fois a ghabhail.<br /> <br /> Air Oidhche Chiadain tha dannsa air a chumail air Èirisgeigh. Tha cabhsair ann a-nis. Mar sin, chan eil leisgeul sam bith airson a sheachnadh.<br /> Tha còmhlan a' bhaile a' cluich mar-thà nuair a ruigeas na h-oileanaich. Airson an fheadhainn nach eil eòlach air na dannsaichean thèid am mìneachadh fhad 's a tha an ceòl a' dol.<br /> <br /> Fhad 's a tha an dorchadas a' tighinn nas fhaisge tha an ceòl ag atharrachadh, agus tha cothrom aig na tidsearan agus aig na h-oileanaich an sgilean ann an dannsa-ceum a shealltainn. 'S dòcha gur e a bhith a' toirt air ais seann stoidhle de chiùil agus de dhannsa Albannach do choimhearsnachd làn Gàidhlig an rud as cudromaiche a tha Ceòlas a' dèanamh.<br /> <br /> Tha e ag adhbharachadh ùidh mhòr am measg an fheadhainn a tha fortanach gu leòr fhaicinn. Ach, fhad 's a tha a' ghrian a' dol fodha san iar, ann am meadhan na seachdaine, tha fios aig a h-uile duine gu bheil fada a bharrachd ri ionnsachadh fhathast.