Please Sign In | Register
Google pluspinterestShare on Stumble UponShare on RedditFacebookShare on Tumblr
TITLE
Fuadach aig Srath Fleòid, Cataibh (Eviction at Strathfleet, Sutherland)
EXTERNAL ID
AB_HIGHLANDERS_ON_THE_MOVE_02
PLACENAME
Strath Fleet
DISTRICT
Golspie, Rogart and Lairg
OLD COUNTY/PARISH
SUTHERLAND: Rogart
DATE OF RECORDING
2009
PERIOD
2000s
CREATOR (AV)
Mr. J Campbell of Lairg
SOURCE
Am Baile
ASSET ID
40915
KEYWORDS
Lairg Episode
audios
emigration

Get Adobe Flash player

This extract is from a letter sent by Mr. J Campbell of Lairg, to the 'Inverness Courier' at the time of the Clearances. Mr. Campbell was witness to an eviction carried out at Strathfleet, Sutherland. The extract is read by Roddy Maclean.

'Loisg iad an fheadhainn eile; agus b' e an taigh aig a' chroitear seo am fear mu dheireadh. Bha e a' guidhe orra gu dian gum fàgadh iad san taigh e gus am biodh a bhean fallain. Cha tug am bàillidh feart air, ach thug e seachad an t-òrdugh gum biodh an taigh air a losgadh os a chionn. Bha an croitear san taigh, deimhinne nach teicheadh e às gus an cuireadh an teine ruaig air. Dh'inns am bàillidh dhuinn am plana a bhiodh againn - b' e sin, gun gearradh sinn na tarsannan agus gun cuireadh sinn teine ris an tughadh. B' e sin an dearbh rud a rinn sinn, ach cha tèid an sealladh sin às mo chuimhne gu bràth. Chunnaic an duine nach b' urrainn dha seasamh nar n-aghaidh tuilleadh agus phaisg e a bhean ann am plaideachan agus thog e a-mach às an taigh i. Chaidil am boireannach sin dà oidhche ann an leabaidh uain, agus air an treas oidhche, rugadh leanabh dhi. Tha am mac sin, tha e coltach, fhathast beò agus a' fuireach ann an Ameireaga.'

The English reads:

'They burned the rest of them; and this crofter's was the last. He pleaded hard to be left in the house till his wife was well. The factor did not heed him, but ordered the house to be burned over him. The crofter was in the house, determined not to quit until the fire compelled him. The factor told us the plan we were to take - namely, to cut the rafters and then set fire to the thatch. This we did, but I shall never forget the sight. The man, seeing it was now no use to persist, wrapt his wife in the blankets and brought her out. For two nights did that woman sleep in a sheep cot, and on the third, she gave birth to a son. That son, I believe, still lives, and is in America.'

This audio was produced for the schools' resource package, 'Highlanders on the Move', Am Baile's contribution to Homecoming Scotland 2009.

For guidance on the use of images and other content, please see the Terms and Conditions page.
High Life Highland is a company limited by guarantee registered in Scotland No. SC407011 and is a registered Scottish charity No. SC042593
Powered by Capture

Fuadach aig Srath Fleòid, Cataibh (Eviction at Strathfleet, Sutherland)

SUTHERLAND: Rogart

2000s

Lairg Episode; audios; emigration;

Am Baile

Am Baile: Highlanders on the Move

This extract is from a letter sent by Mr. J Campbell of Lairg, to the 'Inverness Courier' at the time of the Clearances. Mr. Campbell was witness to an eviction carried out at Strathfleet, Sutherland. The extract is read by Roddy Maclean.<br /> <br /> 'Loisg iad an fheadhainn eile; agus b' e an taigh aig a' chroitear seo am fear mu dheireadh. Bha e a' guidhe orra gu dian gum fàgadh iad san taigh e gus am biodh a bhean fallain. Cha tug am bàillidh feart air, ach thug e seachad an t-òrdugh gum biodh an taigh air a losgadh os a chionn. Bha an croitear san taigh, deimhinne nach teicheadh e às gus an cuireadh an teine ruaig air. Dh'inns am bàillidh dhuinn am plana a bhiodh againn - b' e sin, gun gearradh sinn na tarsannan agus gun cuireadh sinn teine ris an tughadh. B' e sin an dearbh rud a rinn sinn, ach cha tèid an sealladh sin às mo chuimhne gu bràth. Chunnaic an duine nach b' urrainn dha seasamh nar n-aghaidh tuilleadh agus phaisg e a bhean ann am plaideachan agus thog e a-mach às an taigh i. Chaidil am boireannach sin dà oidhche ann an leabaidh uain, agus air an treas oidhche, rugadh leanabh dhi. Tha am mac sin, tha e coltach, fhathast beò agus a' fuireach ann an Ameireaga.'<br /> <br /> The English reads:<br /> <br /> 'They burned the rest of them; and this crofter's was the last. He pleaded hard to be left in the house till his wife was well. The factor did not heed him, but ordered the house to be burned over him. The crofter was in the house, determined not to quit until the fire compelled him. The factor told us the plan we were to take - namely, to cut the rafters and then set fire to the thatch. This we did, but I shall never forget the sight. The man, seeing it was now no use to persist, wrapt his wife in the blankets and brought her out. For two nights did that woman sleep in a sheep cot, and on the third, she gave birth to a son. That son, I believe, still lives, and is in America.'<br /> <br /> This audio was produced for the schools' resource package, 'Highlanders on the Move', Am Baile's contribution to Homecoming Scotland 2009.