Please Sign In | Register
Google pluspinterestShare on Stumble UponShare on RedditFacebookShare on Tumblr
TITLE
Tha Uachdaran an Eilein Sgitheanaich ag Ullachadh a Luchd-màil airson Eilthireachd (A Skye Landlord Prepares his Tenants for Emigration)
EXTERNAL ID
AB_HIGHLANDERS_ON_THE_MOVE_13
PLACENAME
Skeabost
DISTRICT
Skye
OLD COUNTY/PARISH
INVERNESS: Snizort
DATE OF RECORDING
2009
PERIOD
2000s
CREATOR (AV)
Alexander Smith
SOURCE
Am Baile
ASSET ID
71
KEYWORDS
Skeabost Landlord Audio
audios
emigration

Get Adobe Flash player

This extract is from 'A Summer in Skye' by Alexander Smith, first published in 1865. It describes how a landlord dealt with his emigrant tenants as they were preparing for the journey to Canada. The extract is read by Norman MacArthur.

'Nuair a ràinig sinn Sgèabost bha na h-eilthirich an siud, 's dòcha leth-cheud no trì fichead dhiubh, nan suidhe air an fheur rèidh. Bha iad air an còmhdach mar gum biodh iad a' dol dhan eaglais Latha na Sàbaid. Bha deiseachan de chlò bog liath no glas air na fireannaich, agus bha na boireannaich paisgte, a' chuid as motha dhiubh, ann am plaideachan de bhreacan. 'S e daoine dòigheil, sgiobalta, ciallach a bh' annta agus bha coltas air an aodainn gun robh iad air gabhail ris an t-suidheachadh, mar gum biodh iad air beachdachadh air a' chùis agus gun do chuir iad romhpa dhol air adhart leis.

Dh'èirich iad uile agus nochd iad urram gu modhail dhan Mhorair nuair a chaidh sinn seachad sa charbad don taigh ... duine mu seach thàinig na daoine on rèidhlean a-nall gu poirdse an taighe agus leig iad fios dè bha dhìth orra - bha aon fhear ann nach robh air airgead gu leòr a chruinneachadh airson a thurais agus bha feum aige air airgead ro làimh; bha tè ann a bha ag iarraidh dà phlaide; bha bodach ann a bha ag iarraidh gun ceannaicheadh am Morair a' bhò bhuaithe, beathach a bha an impis laogh a bhreith agus a ghealladh e a bhiodh na deagh bhò bhainne.

Rinn am Morair còmhradh ri gach duine aca, uaireannan sa Ghàidhlig ach na bu trice ann am Beurla. ...Nuair a bha gach eilthireach air a sgeulachd innse agus air tighinn gu rèiteachadh leis a' Mhorair, chaidh an cùmhnant a sgrìobhadh mu choinneamh ainm no a h-ainm san leabhar-chlàr mhòr. Thòisich àm na h-èisteachd mu thràth-nòin agus cha do sguir e gu anmoch san fheasgar. Bha an uair sin a h-uile h-eilthireach air a bhith air fhaicinn, air còmhradh ris agus air an leigeil seachad. Bha an t-slighe a Chanada a-nis air a dhèanamh rèidh do gach duine aca agus bha gach cùmhnant air a sgrìobhadh sìos ... agus mar a theich gach duine, chaidh innse dhaibh a bhith deiseil air a' 15mh den ath mhìos, oir 's ann air an latha sin a bhiodh iad a' fàgail.'

The English reads:

'When we got to Skeabost there were the emigrants, to the number perhaps of fifty or sixty, seated on the lawn. They were dressed as was their wont on Sundays, when prepared for church. The men wore suits of blue or gray felt, the women were wrapped for the most part in tartan plaids. They were decent, orderly, intelligent and on the faces of most was a certain resolved look, as if they had carefully considered the matter and they had made up their minds to go through with it.

They all rose and saluted the Landlord respectfully as we drove down toward the house. ...One by one the people came from the lawn to the porch and made known their requirements:- a man had not yet made up his passage-money and required an advance; a woman desired a pair of blankets; an old man wished the Landlord to buy his cow, which was about to calve and warranted an excellent milker.

With each of these the Landlord talked, sometimes in Gaelic, more frequently in English. ...When an emigrant had finished his story and made his bargain with the Landlord ... the conditions [were written] against his or her name in the large scroll-book. The giving of [an] audience began about noon and it was evening before it was concluded. By that time every emigrant had been seen, talked with and disposed of. For each the way to Canada was smoothed and the terms set down ... and each, as he went away, was instructed to hold himself in readiness on the 15th of the following month, for on that day they were to depart.

This audio was produced for the schools' resource package, 'Highlanders on the Move', Am Baile's contribution to Homecoming Scotland 2009.

For guidance on the use of images and other content, please see the Terms and Conditions page.
High Life Highland is a company limited by guarantee registered in Scotland No. SC407011 and is a registered Scottish charity No. SC042593
Powered by Capture

Tha Uachdaran an Eilein Sgitheanaich ag Ullachadh a Luchd-màil airson Eilthireachd (A Skye Landlord Prepares his Tenants for Emigration)

INVERNESS: Snizort

2000s

Skeabost Landlord Audio; audios; emigration;

Am Baile

Am Baile: Highlanders on the Move

This extract is from 'A Summer in Skye' by Alexander Smith, first published in 1865. It describes how a landlord dealt with his emigrant tenants as they were preparing for the journey to Canada. The extract is read by Norman MacArthur.<br /> <br /> 'Nuair a ràinig sinn Sgèabost bha na h-eilthirich an siud, 's dòcha leth-cheud no trì fichead dhiubh, nan suidhe air an fheur rèidh. Bha iad air an còmhdach mar gum biodh iad a' dol dhan eaglais Latha na Sàbaid. Bha deiseachan de chlò bog liath no glas air na fireannaich, agus bha na boireannaich paisgte, a' chuid as motha dhiubh, ann am plaideachan de bhreacan. 'S e daoine dòigheil, sgiobalta, ciallach a bh' annta agus bha coltas air an aodainn gun robh iad air gabhail ris an t-suidheachadh, mar gum biodh iad air beachdachadh air a' chùis agus gun do chuir iad romhpa dhol air adhart leis. <br /> <br /> Dh'èirich iad uile agus nochd iad urram gu modhail dhan Mhorair nuair a chaidh sinn seachad sa charbad don taigh ... duine mu seach thàinig na daoine on rèidhlean a-nall gu poirdse an taighe agus leig iad fios dè bha dhìth orra - bha aon fhear ann nach robh air airgead gu leòr a chruinneachadh airson a thurais agus bha feum aige air airgead ro làimh; bha tè ann a bha ag iarraidh dà phlaide; bha bodach ann a bha ag iarraidh gun ceannaicheadh am Morair a' bhò bhuaithe, beathach a bha an impis laogh a bhreith agus a ghealladh e a bhiodh na deagh bhò bhainne. <br /> <br /> Rinn am Morair còmhradh ri gach duine aca, uaireannan sa Ghàidhlig ach na bu trice ann am Beurla. ...Nuair a bha gach eilthireach air a sgeulachd innse agus air tighinn gu rèiteachadh leis a' Mhorair, chaidh an cùmhnant a sgrìobhadh mu choinneamh ainm no a h-ainm san leabhar-chlàr mhòr. Thòisich àm na h-èisteachd mu thràth-nòin agus cha do sguir e gu anmoch san fheasgar. Bha an uair sin a h-uile h-eilthireach air a bhith air fhaicinn, air còmhradh ris agus air an leigeil seachad. Bha an t-slighe a Chanada a-nis air a dhèanamh rèidh do gach duine aca agus bha gach cùmhnant air a sgrìobhadh sìos ... agus mar a theich gach duine, chaidh innse dhaibh a bhith deiseil air a' 15mh den ath mhìos, oir 's ann air an latha sin a bhiodh iad a' fàgail.' <br /> <br /> The English reads:<br /> <br /> 'When we got to Skeabost there were the emigrants, to the number perhaps of fifty or sixty, seated on the lawn. They were dressed as was their wont on Sundays, when prepared for church. The men wore suits of blue or gray felt, the women were wrapped for the most part in tartan plaids. They were decent, orderly, intelligent and on the faces of most was a certain resolved look, as if they had carefully considered the matter and they had made up their minds to go through with it.<br /> <br /> They all rose and saluted the Landlord respectfully as we drove down toward the house. ...One by one the people came from the lawn to the porch and made known their requirements:- a man had not yet made up his passage-money and required an advance; a woman desired a pair of blankets; an old man wished the Landlord to buy his cow, which was about to calve and warranted an excellent milker.<br /> <br /> With each of these the Landlord talked, sometimes in Gaelic, more frequently in English. ...When an emigrant had finished his story and made his bargain with the Landlord ... the conditions [were written] against his or her name in the large scroll-book. The giving of [an] audience began about noon and it was evening before it was concluded. By that time every emigrant had been seen, talked with and disposed of. For each the way to Canada was smoothed and the terms set down ... and each, as he went away, was instructed to hold himself in readiness on the 15th of the following month, for on that day they were to depart.<br /> <br /> This audio was produced for the schools' resource package, 'Highlanders on the Move', Am Baile's contribution to Homecoming Scotland 2009.